Özgürlük nedir? İnsan Gerçekten Özgür Olabilir mi?

1
1

Özgürlük nedir? Sorusuna “kime göre, neye göre “özgürlük dediğimizde karşımıza farklı tanımlar ortaya çıkar.

Çünkü bir kişi için olan özgürlük başka bir kişi açısından özgürlük olarak kabul edilmez.

Bu durum kişilerin hayat görüşleri, dini inançları ve yaşadıkları çevresel koşullar, gelenek ve görenekler gibi düşünce yapıları açısından farklı değerlendirilir.

Özgürlüğün kelime anlamına bakacak olursak; herhangi bir kısıtlama, zorlama olmaksızın düşünce, duygu ve davranışlar bütünüdür diyebiliriz. Kişiler baskı altında olmadan özgür iradeleriyle karar verme, davranma, düşünme ve yaşama hakkına sahip olmak isterler.

İnsanlığın “özgürlük” ile tanışması 17.ve 18. Yüzyıllarda aydınlanma ve Rönesans döneminde olmuştur. Daha sonraları “demokrasi” toplumlarının oluşmasıyla özgürlük fikri tüm insanları etkilemiş ve her alanda özgür olmak istediklerini dile getirmişlerdir.

Ünlü filozof J. Rousseau, özgürlük, adalet ve eşitlik düşünceleriyle tarihe damgasını vuran bir düşünürdür. J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” Diyerek özgürlük tanımının tartışılmasına ön ayak olmuştur. Ona göre özgürlük, insanın doğuştan kazandığı ve doğada insanı sınırlandıracak bir şeyin olmayışıdır. Ancak insanların toplum içinde yaşamaları ve devletlerin oluşması belli kuralların ortaya çıkmasın ve doğal olarak bir “toplum sözleşmesinin” oluştuğu dile getirir. Bu toplum sözleşmesiyle insanların hak, adalet, eşitlik ve özgürlüklerinin yasalarla korunma altına alındığı belirtir.

Günümüze baktığımızda demokrasi ile yönetilen birçok devlet belli kanun ve yasalarla insanların özgürlüklerini koruma altına almaya çalışmakta. Ancak çoğu zaman bu yasalar ne yazık ki yanlış anlamalardan ötürü pek işe yaramamaktadır.

“İnsanlar gerçekten özgür olabilir mi? Sorusu da bu durumda hava da kalmakta. Çünkü insanlar özgürlüklerini hissedebildikleri ölçüde mutlu olurlar.

Bu nedenle düşünce ve vicdan özgürlüğü tüm toplumlarda aynı uygulandığında sosyal bir adalet söz konusu olur.

 

0
0

Sizin de dediğiniz gibi özgürlük, kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişir bence. Özellikle bu özgürlüğün inançla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Müslüman birinin özgürlük anlayışı ile Hristiyan, Yahudi ve diğer dinlere inanalar arasında farklar vardır.

Bu nedenle kişi inandığı dini ve kültürel yapısına uygun olarak yaşadığında tam anlamıyla özgür olabilir. Yani dışarıdan bir müdahale maruz kalmayıp inandığı değerleri ne kadar savunabiliyor ve yaşıyorsa o kadar özgürdür diyebilirim…..

 

1 sonuç gösteriliyor
Cevabınız
İsim*
E-mail*